Kolostrum (lat. Colostrum) neboli mlezivo

Kolostrum je první tekutina mateřské mléčné žlázy, která se tvoří již před porodem. Tento sekret nazýváme „prvním mlékem“. Kolostrum neobsahuje laktózu, takže nevyvolává alergické reakce. Matky savců je produkují 3 – 5 dní po porodu, zpravidla však spíše 2 – 3 dny, po kterých organizmus matky (člověka i zvířat) začíná produkovat mateřské mléko. Kolostrum je ve své přirozené podobě nažloutlá hustá tekutina a ve své podstatě také nejstarší přírodní potravinou živočišného původu, která je přirozeným pokrmem savců. Je to velmi silný prostředek, který nově narozenému zdravému savci zajistí vstup do samostatného života bez obav o jeho zdraví. Kolostrum je tedy svým významem zcela jistě nenahraditelným věnem přírody darovaným savcům do začátku jejich života. Kolostrum nelze nahradit umělými prostředky a i přes masivní rozvoj vědy v posledních letech není možné jej synteticky (uměle) vyrobit. Odborníci proto nabádají k jisté obezřetnosti při obstarávání kolostra, neboť v dnešní době je možné narazit na prodejce, kteří nabízejí dokonce i synteticky vyrobené tekuté kolostrum. V daném případě můžeme takové tvrzení přirovnat k tomu, že kosmická raketa přistane na Slunci. Veškeré pokusy směrované k umělému vytvoření kolostra byly neúspěšné. V konečném důsledku bylo vždy konstatováno, že pouze přirozená výživa produkovaná matkou, může dát novorozenci látky, které nejlépe odpovídají jeho potřebám. Kolostrum proto můžeme charakterizovat i jako látku, která novorozenci pomáhá přežít první dny ve světě plném virů a bakterií. Hodnota kolostra nebyla po mnoho let dostatečně doceněna i přesto, že o jeho účincích věděli již starověké civilizace. Teprve až bylo prokázáno, že jeho účinky mají zásadní význam, a to nejen pro život novorozence, došlo v rámci výzkumu k zahájení celé řady studií, které se zabývají dalšími možnostmi jeho praktického využití. V současnosti je již neoddiskutovatelně prokázáno, že kolostrum nemusí být látkou určenou výhradně novorozenci v prvních dnech života, ale že může být člověku prospěšné po celý život.

Formu potravinového doplňku pro člověka zastupuje především kolostrum kravské, které je biologicky téměř shodné s lidským, tudíž může ideálně doplňovat výživu člověka. V zájmu objektivity je ovšem nutno říci, že je možné se setkat v prodeji i s kolostrem lamím, kozím či ovčím. Avšak pouze kravské kolostrum, které úspěšně nahradí kolostrum lidské, stejně tak nahradí i kolostrum ostatních savců, protože jako jediné obsahuje všechny imunitní a růstové faktory, které se v jejich mlezivu nacházejí. Tato skutečnost je i důvodem, proč je mohou jiní savci včetně člověka bez potíží a s úspěchem užívat. V kravském kolostru je obsaženo milionkrát více imunitních informací než v lidském. Obsahuje 30 – 40x vyšší koncentraci obranných látek než se nachází v lidské krvi. Podstata spočívá v tom, že lidský novorozenec může v prenatálním období přijímat potřebné látky prostřednictvím placenty. To je důvod, vysvětlující, proč nemusí být lidské kolostrum tak bohaté na obranné a růstové látky. Zásadní význam při využití kravského kolostra mají ovšem různá fakta jako např. ta, která se týkají jeho složení. V praxi můžeme pozorovat, že např. dvě dojnice ze stejné stáje, které se otelily ve stejný den, mají složení svého mleziva odlišné. Také to, že množství imunoglobulinů v mlezivu klesá s časem a frekvencí dojení. Je všeobecně známá také skutečnost, že čím je kráva starší (vícekrát se otelila), tím je její mlezivo kvalitnější apod. Bez zajímavosti není ani skutečnost, že kolostrum má nejvyšší podíl imunoglobulinů zejména v prvních 12 hodinách po porodu (otelení). Velmi důležitou informací, kterou nelze opomenout je ta, že pro potřeby člověka se zpracovává výhradně nadbytečné kolostrum.

Komentáře (0)

Zatím žádné názory


Jméno
Recenze